Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Algemene voorwaarden, privacy policy & cookiebeleid

Hieronder lees je alles over de algemene voorwaarden, privacy policy & cookiebeleid voor JIJ&Overijssel

Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graagzo compleet mogelijk informeren. Op deze pagina lees je alles over de algemene voorwaarden, privacy en cookiebeleid,zoals deze beschikbaar is gesteld door Provincie Overijssel.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een anderemanier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingendrecht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provincie Overijssel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of anderematerialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Provincie Overijssel.

Provincie Overijssel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van ofde inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De content op JIJ&Overijssel wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behoudenons het recht voor om de content op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaandemededeling. Provincie Overijssel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wijvia hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan altijd door de provincie Overijssel worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingengelden vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden dan ook aan deze privacyverklaring geregeldte raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Meer informatie

Wil je meer weten over uw privacy kijk dan op dewebsite van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daarvoorbevoegde rechter in Zwolle.

Privacy Policy

Privacy policy voor Provincie Overijssel, eigenaar van JIJ&Overijssel

 1. Waarborgen Privacy
  Het waarborgen van de privacy van bezoekers van JIJ&Overijssel is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
 2. Toestemming
  Door de informatie en de diensten op JIJ&Overijssel te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
 3. Vragen
  Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Provincie Overijssel en specifiek JIJ&Overijssel,kan je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres isredactie@jijenoverijssel.nl.
 4. Monitoren gedrag bezoeker
  JIJ&Overijssel maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoekerzich op de website gedraagt en welke pagina�s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websitesomdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies,registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina�s.
 5. Gebruik van cookies
  JIJ&Overijssel plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina�s die gebruikersop onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina�s het goed doen opde website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
 6. Cookies uitschakelen
  Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van deaanbieder van uw browser. 
 7. Profiel verwijderen
  Je kunt zelf je JIJ&Overijssel profiel op elk gewenst moment verwijderen. Hiermee worden alle gegevens,teksten en foto's definitief van de website verwijderd. Mocht dit niet lukken, dan helpt de redactie graag, ons e-mailadresisredactie@jijenoverijssel.nl.
 8. Wijzigingen, vragen en feedback
  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contactmet ons opnemen. Ons e-mailadres isredactie@jijenoverijssel.nl.